About System

CLIPS, LEGAR’S, ADJUSTABLE PEDESTAL’S

Invisible montage terrace plank system.

When do you building your a dreamed terrace, you have so many choices and decisions? What size, form you prefer, or you want stairs or not? Next question is always what material I want… wood, WPC or ceramic slabs. After all these questions become another… how to start building substructure? We would like more traditional options or more modern and stronger substructure with aluminium legar’s, adjustable pedestals or special invisible montage. We would like answer for this and more questions on this website?

Hopefully you will be found great resolutions for you and you terrace with SystemPeter PICLIP.

KLIPSY, LEGARY, WSPORNIKI REGULOWANE

System niewidocznego montażu desek tarasowych

Budując nasz wymarzony taras stajemy przed wieloma decyzjami i wyborami. Zaczynając od wielkości, kształtu tarasu, wspornika regulowanego, wariantu legara, po rodzaj użytej deski tarasowej kompozytowej lub drewnianej. Zatem czy warto jeszcze zaprzątać sobie głowę specjalnymi systemami ukrytego montażu?

Na to pytanie postaramy się udzielić odpowiedzi, wskazując zalety i wady montażu tradycyjnego oraz nowego systemu montażowego SystemPeter PICLIP.

Traditional montage terrace deck.

Traditional montage system on the wooden substructure it is good just fort the short term resolution. Very often we have problem after couple months with shape of wooden joist. Wood it is good material if you remember of many impregnation. They are nessesarly to do, otherwise the form of them will going change and often we have a problem with rooths, mold and other outside conditions.

SystemPeter PICLIP is innovations on the terrace building market. We created whole system for get stronger and more resistant terrace substructure. Idea of system was develop in a company wich have many years of experience with terrace montage. We did know from begin what we loking for and on wich part of system we have to focus.

SystemPeter PICLIP is invisible montage terrace system with many advantages. Special construction on montage clip PICLIP give us automaticaly ready the same size of joints. PICLIP is also the great resolutions when you need change one of the terrace plank. We can make change without deconstruction whole terrace. Beside it is only our clip advantage you wouldn’t find this in the other montage system.

The basis of our system is PICLIP clips and a system legar’s, these two elements are consistent and complement each other perfectly. Both elements are made of high quality material. PICLIP montage clips of system they are suitable for mounting almost any composite terrace plank available on the market with a side groove, allows for quick assembly and make the same size gaps between composite planks. Thanks to the special shape it fits perfectly into both our system legar’s. The legar has a screw channel that allows the boards to be mounted with clips without having to be drilled first. The whole system also has elements leveling terrace surfaces. The leveling system hve to the slight leveling on the “U” leveling pads and using to the bigger leveling necessary with a whole range of adjustable pedestals.

SystemPeter PICLIP is a quality of material approved montage years experience.

Montaż tradycyjny desek tarasowych

Tradycyjny system montażu na drewnianej podstawie sprawdza się na krótki okres. Konstrukcja często drewniana bez koniecznych impregnacji butwieje, wygina się, nie jest on tak wytrzymały jakbyśmy chcieli, często wraz z tradycyjnym montażem idą wkręty ogólnie dostępne w marketach, które nie są najwyższej jakości i po krótkim czasie rdzewieją…

SystemPeter PICLIP to innowacyjny system montażu tarasów. Powstał na potrzeby udoskonalenia, wzmocnienia dotychczasowych systemów. System Peter PICLIP powstał w firmie zajmującej się montażem, dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników wiedzieliśmy czy musimy się skupić tworząc nasz system.

SystemPeter PICLIP to system ukrytego montażu tarasu o wielu zaletach i bardzo dużej trwałości. Zapewnia on automatycznie ustawione wielkości fugi. Ponadto jego dużym plusem jest możliwość szybkiego korygowania ich położenia oraz wymiany uszkodzonej pojedynczej deski tarasowej w przeciwieństwie do innych systemów montażowych, które tej funkcji nie mają.

Podstawą naszego systemu jest klips PICLIP oraz legar systemowy, te dwa elementy są spójne idealnie się uzupełniające. Oba elementy są wykonane z wysokiej jakości materiału. PICLIP to klips pasujący do montażu prawie każdej deski kompozytowej dostępnej na rynku z wpustem bocznym, pozwala on na szybki montaż oraz ustalenie jednakowych przerw między deskami. Dzięki specjalnemu kształtowi idealnie pasuje do obu naszych legarów systemowych. Legar posiada kanał śrubowy, który pozwala na montaż desek za pomocą klipsa bez konieczności wcześniejszego nawiercania. Cały system posiada też elementy poziomujące powierzchnie tarasowe. System poziomowania opiera się przy niewielkiej niwelacji na podkładkach poziomujących „U” oraz przy większych potrzebach posiadamy całą gamę wsporników regulowanych.

Dodatkowo estetyka kolorystyczna SystemuPeter PICLIP pozwala na uzyskanie niewidocznego montażu.

SystemPeter PICLIP to jakość poparta doświadczeniem montażystów.