SystemPeter PICLIP
Instrukcja Montażu

Montaż

Poniższy rysunek (rys.1) przedstawia rozmieszczenie legarów i wsporników regulowanych marki SystemPeter PICLIP w przypadku montażu na płycie betonowej lub na dachu odwróconym. Rozmieszczenie legarów względem siebie, licząc od brzegu legara wynosi 45 cm (odległość ta może zostać zmniejszona gdy producent deski zaleca inaczej). W celu zapewnienia sztywności konstrukcji należy utworzyć tzw. ”ramę”. Na wolnych końcach legara montujemy legar poprzeczny. Legary poprzeczne montowane są za pomocą kątownika systemowego występującego w komplecie z wkrętami samowiercącymi.

Sposoby klejenia legarów.

W przypadku stosowania legara aluminiowego na podłożu betonowym zaleca się klejenie przy użyciu kleju Peter PUR. W celu zapewnia trwałego połączenia legara z betonem zaleca się zmatowienie klejonej powierzchni legara. W sytuacji, jeśli legar jest ułożony poprzecznie do spadku należy stosować podkładki (podkładki dystansowe SystemPeter PICLIP) które zapewnią swobodny odpływ wody opadowej. Podkładkę stosuje się co 50 cm wzdłuż

Sposoby klejenia legarów.

1. Dosuwamy wkręt jak na rysunku, wkręcamy wkręt nie dokręcając do końca,
2. Dosuwamy kolejną deskę i wkręcamy wkręt nie do końca,
3. Po dosunięciu deski i wkręceniu kolejnego klipsa, dokręcamy poprzedni klips kluczem TX20, nie przesadzając z siłą dokręcenia,
4. Czynność te powtarzamy, pamiętając o dociskaniu deski przed przykręceniem kolejnego klipsa.

UWAGA! Przy użyciu legara systemowego z kanałem śrubowym, montaż klipsa odbywa się bez uprzedniego nawiercania.