SystemPeter PICLIP
Instrukcja Montażu

Montaż

Poniższy rysunek (rys.1) przedstawia rozmieszczenie legarów i wsporników regulowanych marki SystemPeter PICLIP w przypadku montażu na płycie betonowej lub na dachu odwróconym. Rozmieszczenie legarów względem siebie, licząc od brzegu legara wynosi 45 cm (odległość ta może zostać zmniejszona gdy producent deski zaleca inaczej). W celu zapewnienia sztywności konstrukcji należy utworzyć tzw. ”ramę”. Na wolnych końcach legara montujemy legar poprzeczny. Legary poprzeczne montowane są za pomocą kątownika systemowego występującego w komplecie z wkrętami samowiercącymi.

RYS 2. Montaż legara na wsporniku i płycie betonowej.

Sposoby klejenia legarów.

W przypadku stosowania legara aluminiowego na podłożu betonowym zaleca się klejenie przy użyciu kleju Peter PUR. W celu zapewnia trwałego połączenia legara z betonem zaleca się zmatowienie klejonej powierzchni legara. W sytuacji, jeśli legar jest ułożony poprzecznie do spadku należy stosować podkładki (podkładki dystansowe SystemPeter PICLIP) które zapewnią swobodny odpływ wody opadowej. Podkładkę stosuje się co 50 cm wzdłuż

RYS. 3 Przykłady klejenia legara

Sposoby klejenia legarów.

Rys 4. Montaż czarnego klipsa PICLIP

1. Dosuwamy wkręt jak na rysunku, wkręcamy wkręt nie dokręcając do końca,
2. Dosuwamy kolejną deskę i wkręcamy wkręt nie do końca,
3. Po dosunięciu deski i wkręceniu kolejnego klipsa, dokręcamy poprzedni klips kluczem TX20, nie przesadzając z siłą dokręcenia,
4. Czynność te powtarzamy, pamiętając o dociskaniu deski przed przykręceniem kolejnego klipsa.

UWAGA! Przy użyciu legara systemowego z kanałem śrubowym, montaż klipsa odbywa się bez uprzedniego nawiercania.