Krata drenażowa z aluminium
 
Profi l wymagań w zakresie konstrukcyjno-budowlanegoprojektowania dużych powierzchni zewnętrznych jest bardzo szeroki. Projektując kratę drenażową zajęliśmy się tematem odwodnienia powierzchni fasad i tarasów.Głównym zadaniem kraty drenażowej jest dokładne połączenie otworów budowlanych. Rozumiane są przez to np.obszary łączące drzwi lub przejścia z pionowych powierzchni elewacji do poziomych powierzchni tarasów. Dzięki swojej specjalnejgeometrii system ten jest w stanie „wyłapywać“ opady. Dzięki temu woda dostaje się bezpośrednio do uszczelnienia lub rynny,i nie narażając elementu drzwi lub elewacji na spryskiwanie wodą odbijaną od podłoża. Obfi te opady deszczu odprowadzane są wkontrolowany sposób. Dzięki płaskiej geometrii (21x140 mm) możliwe jest połączenie ze standardowymi deskamitarasowymi lub płytami z kamionki szlachetnej (gresami).
 
Celem jest zapewnienie trwałego i swobodnego odpływu wody.
  • przystosowany do systemu montażowego Peter PICLIP, do budowy podwyższonych nawierzchni tarasowych
  • jako element kontrolujący i oczyszczający
  • nawet przy niskich wysokościach montażowych drzwi
  • do praktycznej realizacja architektury bez barier, przejść dla osób na wózkach
  • nadaje się również do bezpośredniego ułożenia na stabilnym podłożu

 

  • DrainTec
  • Krata-drenaowa-z-aluminium
© 2019 System Peter PICLIP. All Rights Reserved.